Тройник Намалител ЕN10253-4

Тройник намалител неръждаема стомана, съгласно EN10253-4, се използва широко в конструкцията на тръбопроводи за направа на разклонения или свързване към основната тръба. Тройник намалител е тройник, който има диаметър на разклонението по-малък от диаметъра на ходовата тръба. Тройниците намалители могат да се използват в голямо разнообразие от индустрии. Като пример Нефт и Газ, Химическа Промишленост, Корабостроене, Хранителновкусова промишленост и др. Предимството на тройниците намалители от неръждаема стомана е, че те издържат на агресивна среда и не се нуждаят от боядисване. Тройници намалители могат да бъдат доставени електрозаварени правошевни или безшевни. Тройниците съгласно EN10253 съответстват на DIN 2615. Първият стандарт наследява стария Немски стандарт.

За повече информация и технически данни

За повече информация и технически данни

Тройник намалител неръждаема стомана, съгласно EN10253-4, се използва широко в конструкцията на тръбопроводи за направа на разклонения или свързване към основната тръба. Тройник намалител е тройник, който има диаметър на разклонението по-малък от диаметъра на ходовата тръба. Тройниците намалители могат да се използват в голямо разнообразие от индустрии. Като пример Нефт и Газ, Химическа Промишленост, Корабостроене, Хранителновкусова промишленост и др. Предимството на тройниците намалители от неръждаема стомана е, че те издържат на агресивна среда и не се нуждаят от боядисване. Тройници намалители могат да бъдат доставени електрозаварени правошевни или безшевни. Тройниците съгласно EN10253 съответстват на DIN 2615. Първият стандарт наследява стария Немски стандарт.

Тройниците намалители от неръждаема стомана, електрозаварени или безшевни, имат следните предимства:
1. Гладка вътрешна повърхност, която позволява безпрепятствен поток на флуида.
2. Двете страни с изработена фаска за челно заваряване, са гладко подготвени.
3. Тройниците намалители от неръждаема стомана, безшевни или електрозаварени, могат лесно да бъдат разпознати въз основа на тяхната маркировка, с отбелязани външен диаметър, дебелина на стената, вид на материала и номер плавка.

Ние предлагаме тройници намалители тип B от различни марки неръждаема стомана, при поискване.

Ние държим на склад тройници намалители от следните марки неръждаеми стомани 1.4304, 1.4404, 1.4541