Силиконова гума за хранителновкусова промишленост

Силиконова гума на лист с FDE

Технически Данни

Лист за безопасност