Тройник Намалител ЕN10253-2 P265GH

Безшевни тройници намалители EN10253, се използват широко в конструкцията на тръбопроводи за за направа на разклонения или свързване към основната тръба.
Тройник намалител е тройник, който има диаметър на разклонението по-малък от диаметъра на ходовата тръба.
Безшевните редуциращи тройници или тройници намалители могат да се доставят с различни дебелини. Стандарта EN10253 копира напълно DIN2615.

Technical Specification

Tolerances

Категория: