Тройник Равнопроходен ЕN10253-2 P265GH

Безшевните равнопроходни тройници EN10253 се използват широко в конструкцията на тръбопроводи за направа на разклонения или свързване към основната тръба.
Еквивалентен тройник, или равнопроходен тройник или прав тройник е тройник, чийто диаметър на разклонението е същият като диаметъра на ходовата тръба. Безшевните равнопроходни тройници могат да се доставят с различни дебелини. Стандарта EN10253 копира напълно DIN2615.

Technical Specification

Tolerances

Категория: