Булмар Трейд е един от най-големите складодържатели и търговци на голямо разнообразие от черни и неръждаеми фитиниг и фланци. Ние купуваме от избрани и проверени доставчици от цял свят. Ние изпълняваме поръчки и спецификации за повечето големи заводи и предпирятия от разнообразни индустрии. Всички наши продукти са с безкомпромисно качество и пълна  проследимост на произход – от първичното производство на основната суровина до крайния продукт.